Freiria Ps apresenta candidato
Freiria Ps apresenta candidato
Susana Santos candidata do PS na Freiria